• Prev
  • 1
  • Next
okt 01 2016

Mooie healing boodschap van Maria Magdalena.

Woorden en healing ontvangen van

Maria Magdalena,

tijdens een bijeenkomst van vrouwen.Geliefde zusters van het Licht,

De pijn vanuit het verleden, wat jullie reeds hebben beleefd, vanuit de buik, dit leven of vorige levens, vanuit mishandelingen, vernederingen, verkrachtingen, geestelijk of lichamelijk, is velen onder jullie nog steeds nabij.

De vrouw is dikwijls in het verleden vernederd geweest. Nadat ik, Maria Magdalena, apostel Apostolaris, ben gedegradeerd vanuit de kerkvaders, is de vrouw meer en meer in de verdrukking geduwd.

Het is heel belangrijk lieve vrouwen van deze tijd, dat jullie terug in je kracht gaan staan.

Dat jullie terug in je midden gaan staan. Opdat jullie terug opeist; de vrouwelijke energie, de vrouwelijke kracht.

De Maria Magdalena oerKracht.

daarom geliefde kinderen, van Moeder Aarde, prachtige vrouwen, is het noodzakelijk dat jullie terug de oerkracht van Moeder Aarde, en de oerkracht en de hemelkracht van Isis in jullie opnemen. De Kracht van Isis via uw ruggegraat, (langs de kruinchacra) en de oerkracht van Moeder Aarde Via jullie onderste chacra's.

Want lieve kinderen, lieve mooie vrouwen, de onderste chacras zit vast bij velen onder jullie. Door vernederingen, doch vooral door het schaamtegevoel wat nog steeds velen onder jullie creëren, in je eigen buik. Heb je buik lief.

Dit is bet eerste gebod vannaf vandaag wat jullue gaan bewerkstelligen. Heb je vrouwelijke organen lief. Heb je genitaliën lief. Heb je buik lief. Zo gauw als jullie de, deze liefde in jezelf voelen, zal ze uitstalen in je cellen. Instralen in je cellen. Zullen je cellen die opnemen in liefde, want lieverds, wat ontbreekt het in je buik bij velen onder jullie? liefde! liefde voedt. liefde heelt. De liefde geneest.

Hou deze niet langer tegen, maar integreer liefde. Laat ze indringen Heb ze lief, en houdt ze vast, lieve vrouwenharten. Door jullie, jou eigen liefde, vanuit je hart, naar je vrouwzijn toe. Wees vrouw vanuit heelheid. Geliefde vrouwenharten, Neem contact met elkaar.

En laat alle bezwarende elementen naar Moeder Aarde stromen. Al wat jullie harten vermoeid, laat je hart chacras en je voet chacras de aarde indalen. Je Moeder Aarde kan het aan. Zij neemt het op.

Laat gaan, al je pijnen al je verontsrustingen, al je gedachten, en alles wat niet bij je hoort. Want jullie zijn heilige vrouwen. Handel in heelheid. Daarom zeg ik jullie Maria Magdalena, wees heel! Sta in je kracht!

Spreek uit:

"Ik sta nu in mijn Kracht" Ontvang de kracht van Moeder Aarde. Bedankt Moeder Aarde hiervoor. laat haar kracht opstijgen vanuit je voet chacras. Helemaal doorheen je voeten, je benen. Maak aandachtig contact met je vrouwelijke organen, ommarm ze , neem ze liefdevol vast in je gedachten, en in je hart.

En zeg nu:

"Ik ontvang nu, de helende oerkracht van Moeder Aarde, de oerkracht van Isis, de Maria Magdalena Energie". Neem op!

En voel hoe het tintelt en vibreert in jullie vrouwelijke organen. Heb ze lief, lieve vrouwen van het Licht. Deze vibratie is Licht, Licht, Licht. Dit is liefde, liefde, Liefde. Voel mijn liefde die ik jullie toestraal. Ik ken jullie angsten en pijnen meer dan wie ook, ik heb deze eeuwelang ondergaan. Deze zullen nu verdwijnen als sneeuw voor de zon, bij jou bewustwording. Want jullie zijn heel, heilig in je buik. Wees daarvan overtuigd vanuit je gedachten, vanuit je onderbewuste, en je hart vooral. Dat jullie buik heilig is, HEEL.

Zo gaat de genezing in vanaf nu. Voel hoe mijn licht en mijn liefde jullie vrouwelijke organen instralen. We richten nu onze handden boven ons hoofd, met de handpalmen naar boven.

Wij vragen Isis de Moedegodin om haar liefde, haar kracht, haar schoonheid, haar vrouwelijkheid, haar sexualiteit, ons in te laten dalen. Vanuit een grote vreugde en vanuit wijsheid en kennis, die we mogen in ons opnemen.

Wij danken Isis hiervoor, we brengen de wijsheid en de vreugde vannuit onze kruinchacra als een engelenvleugel in ons neer. Het daalt neer in ons hart.

De Moeder Aarde energie, de Maria Magdalena kracht komt opgestegen vanuit onze voeten vanuit ons vrouwelijk zijn. En deze twee nemen elkaar vast in vreugde in ons hart. Ze zijn terug verenigd in liefde in jezelf. Lieve vrouwen van het Licht voel haar, deze Kracht, s'morgens voor je opstaat.

Deze 2 vreugden die EEN zijn. Dit is de vrouwelijke heelheid. Dit is Macht vannuit schoonheid en liefde, dit is Kracht in jezelf. Plaats jezelf steeds niet lager dan de man. Maar wees evenwaardig. Even-Waard-ig. Herenig en ontdek en voel de liefde van de man in jezelf. Hoe hij verlangt in vereniging te komen, In je eigen ZIJN, in je eigen hart

Wees in evenredigheid in rust en in kalmte, evenwaardig. Lieve vrouwen van het Licht. Hoe kan je jezelf evenwaardig voelen, als je je steeds pijnigt door de ondergeschikte te zijn. En de lieflijkheid en de vriendelijkheid voor iedereen te spelen, terwijl je binnenin je het anders voelt. Wees jezelf vanaf nu.

Ik Maria Magdalena Vrouwe van het Licht heb gesproken.
0 Comments
Tags :