nov 14 2016

http://www.foundationforhealingarts.de/kosmischer-wetterbericht-der-liebe.html


2016 / (schema
opgezocht door) Rita Pulmans


Lieve vrienden,

Op 20 mei 2016 is er energetisch iets heel bijzonders gebeurd! De energie van Gaia en de niveau-waarde ervan
hebben zich volledig aangeboden.

De energie van de niveau-waarde, ontspringt
het bewustzijn van Gaia. Dat zich door de aanwezigheid Jezus (Yeshua)
zich verandert heeft en ons daardoor de mogelijkheid bied als aardbewoner ook op Gaia's bewustzijn instaat
stelt om ons bewustzijn te veranderen.

Omdat je bij deze wereld hoort.

Dat slaat op:

Het bewustzijn van Gaia is met de energie van Jezus (Yeshua) samengesmolten en volledig verankert.

En daarmee een grote verschuiving in het bewustzijn van de éénwording laat uitreiken.

Let dus ook op de channelings van EE Gabriel en Yeshua.

Mijn hedendaags bereik / eigentijdsheid ligt is nu primair, bij jullie, mensen.

Het is een groot geschenk dat we dit medeleven kunnen (ook wanneer er voor ons
keer op keer een uitdaging vormt) vinden.

Alles is liefde!*****

0 Comments
Categoriën :
okt 11 2016

De Grote Kristaldame van het Mater Matrix Kristal

"Lemuriaanse Kristal Meditatie via het Mater Matrix Kristal"11 Oktober 2016 / Rita Pulmans


Lemuriaanse Kristal Meditatie, via het Mater Matrix Kristal. Ter integratie van de Kristallen Licht Codes.Meditatie channeling Rita Pulmans

Ingesproken door Kees Post.

https://www.youtube.com/watch?v=LanenOdmnxg

*****

Meer tekst volgt dmv de download van de volledige PDF van de channeling ..

hier
0 Comments
okt 11 2016

De Grote Kristaldame van het Mater Matrix Kristal

Lemuriaanse Kristal Meditatie via het Mater Matrix Kristal11 Oktober 2016 / Rita Pulmans


Lieve Aardekinderen,

Ik ben de Grote Kristaldame van het Mater Matrix Kristal ~ "La Grande Dame du Crystal Matrice" ~ Ik groet jullie! Aloha!

Vrede zij met u geliefde aardekinderen. Ik vergezel jullie, aardekinderen, op jullie aanvraag in Mijn Heilige Kristalwezen tijdens jullie meditatie.

Wij, de Goddelijke KristalWezens, leven diep in Moeder Aarde, in de eterische sferen. Deze sferen zijn niet gezien of gekend door de "doorsnee burger". Ze zijn enkel gekend bij diegene die hun trillingen in en met de onze verbinden.

Wij, de Matrix Kristal wezens, vertegenwoordigen de kristallen velden en werelden. Wij zijn subtiel en zeer etherisch van vorm. Diegene die ons kunnen waarnemen trillen in onze helende energie. Ook diegene die ons niet waarnemen maar zich afstemmen op onze trilling ontvangen een krachtige heling. Intens en helend.

Geliefde wezens van de Goddelijk Aarde. Zie de Goddelijkheid in Haar, jullie Moeder Aarde. Voel de liefelijkheid van Haar Wezen. Zij heeft jullie zo lief! Heb haar ook lief, eer haar, vervuil haar niet langer met jullie wegwerpartikelen en wat dies meer..... Doe haar eer aan en herstel, herstel, herstel.

Ook jullie lichamen dienen in herstelling te gaan. Eet en drink gezond lieve kinderen, leef gezond, denk gezond, handel gezond, leef in en vanuit je goddelijke trilling. Zodat gezondheid je deel zal zijn.

Mediteer en leer, leer hoe en wat je beter kunt en hoe je het beter niet doet. Ga in bewustheid lieve kinderen, weet dat jullie kleine wereldje niet ophoudt bij jezelf.

Stel jullie tijdens de meditatie af op Mij, de Mater Matrix Moeder en op jullie liefelijke Moeder Aarde en op Haar Rode KristalHart. Verbind je in haar liefderijke Hart en Goddelijk Wezen, geliefde aardekinderen. Zij heeft jullie intens lief!

Peace and Love!

La Grande Dame du Crystal Matrice (De Grote Mater Matrix Kristal Dame.)

*****

Meer tekst volgt dmv de download van de volledige PDF van de channeling ..

hier
0 Comments
Tags :
okt 01 2016

Mooie healing boodschap van Maria Magdalena.

Woorden en healing ontvangen van

Maria Magdalena,

tijdens een bijeenkomst van vrouwen.Geliefde zusters van het Licht,

De pijn vanuit het verleden, wat jullie reeds hebben beleefd, vanuit de buik, dit leven of vorige levens, vanuit mishandelingen, vernederingen, verkrachtingen, geestelijk of lichamelijk, is velen onder jullie nog steeds nabij.

De vrouw is dikwijls in het verleden vernederd geweest. Nadat ik, Maria Magdalena, apostel Apostolaris, ben gedegradeerd vanuit de kerkvaders, is de vrouw meer en meer in de verdrukking geduwd.

Het is heel belangrijk lieve vrouwen van deze tijd, dat jullie terug in je kracht gaan staan.

Dat jullie terug in je midden gaan staan. Opdat jullie terug opeist; de vrouwelijke energie, de vrouwelijke kracht.

De Maria Magdalena oerKracht.

daarom geliefde kinderen, van Moeder Aarde, prachtige vrouwen, is het noodzakelijk dat jullie terug de oerkracht van Moeder Aarde, en de oerkracht en de hemelkracht van Isis in jullie opnemen. De Kracht van Isis via uw ruggegraat, (langs de kruinchacra) en de oerkracht van Moeder Aarde Via jullie onderste chacra's.

Want lieve kinderen, lieve mooie vrouwen, de onderste chacras zit vast bij velen onder jullie. Door vernederingen, doch vooral door het schaamtegevoel wat nog steeds velen onder jullie creëren, in je eigen buik. Heb je buik lief.

Dit is bet eerste gebod vannaf vandaag wat jullue gaan bewerkstelligen. Heb je vrouwelijke organen lief. Heb je genitaliën lief. Heb je buik lief. Zo gauw als jullie de, deze liefde in jezelf voelen, zal ze uitstalen in je cellen. Instralen in je cellen. Zullen je cellen die opnemen in liefde, want lieverds, wat ontbreekt het in je buik bij velen onder jullie? liefde! liefde voedt. liefde heelt. De liefde geneest.

Hou deze niet langer tegen, maar integreer liefde. Laat ze indringen Heb ze lief, en houdt ze vast, lieve vrouwenharten. Door jullie, jou eigen liefde, vanuit je hart, naar je vrouwzijn toe. Wees vrouw vanuit heelheid. Geliefde vrouwenharten, Neem contact met elkaar.

En laat alle bezwarende elementen naar Moeder Aarde stromen. Al wat jullie harten vermoeid, laat je hart chacras en je voet chacras de aarde indalen. Je Moeder Aarde kan het aan. Zij neemt het op.

Laat gaan, al je pijnen al je verontsrustingen, al je gedachten, en alles wat niet bij je hoort. Want jullie zijn heilige vrouwen. Handel in heelheid. Daarom zeg ik jullie Maria Magdalena, wees heel! Sta in je kracht!

Spreek uit:

"Ik sta nu in mijn Kracht" Ontvang de kracht van Moeder Aarde. Bedankt Moeder Aarde hiervoor. laat haar kracht opstijgen vanuit je voet chacras. Helemaal doorheen je voeten, je benen. Maak aandachtig contact met je vrouwelijke organen, ommarm ze , neem ze liefdevol vast in je gedachten, en in je hart.

En zeg nu:

"Ik ontvang nu, de helende oerkracht van Moeder Aarde, de oerkracht van Isis, de Maria Magdalena Energie". Neem op!

En voel hoe het tintelt en vibreert in jullie vrouwelijke organen. Heb ze lief, lieve vrouwen van het Licht. Deze vibratie is Licht, Licht, Licht. Dit is liefde, liefde, Liefde. Voel mijn liefde die ik jullie toestraal. Ik ken jullie angsten en pijnen meer dan wie ook, ik heb deze eeuwelang ondergaan. Deze zullen nu verdwijnen als sneeuw voor de zon, bij jou bewustwording. Want jullie zijn heel, heilig in je buik. Wees daarvan overtuigd vanuit je gedachten, vanuit je onderbewuste, en je hart vooral. Dat jullie buik heilig is, HEEL.

Zo gaat de genezing in vanaf nu. Voel hoe mijn licht en mijn liefde jullie vrouwelijke organen instralen. We richten nu onze handden boven ons hoofd, met de handpalmen naar boven.

Wij vragen Isis de Moedegodin om haar liefde, haar kracht, haar schoonheid, haar vrouwelijkheid, haar sexualiteit, ons in te laten dalen. Vanuit een grote vreugde en vanuit wijsheid en kennis, die we mogen in ons opnemen.

Wij danken Isis hiervoor, we brengen de wijsheid en de vreugde vannuit onze kruinchacra als een engelenvleugel in ons neer. Het daalt neer in ons hart.

De Moeder Aarde energie, de Maria Magdalena kracht komt opgestegen vanuit onze voeten vanuit ons vrouwelijk zijn. En deze twee nemen elkaar vast in vreugde in ons hart. Ze zijn terug verenigd in liefde in jezelf. Lieve vrouwen van het Licht voel haar, deze Kracht, s'morgens voor je opstaat.

Deze 2 vreugden die EEN zijn. Dit is de vrouwelijke heelheid. Dit is Macht vannuit schoonheid en liefde, dit is Kracht in jezelf. Plaats jezelf steeds niet lager dan de man. Maar wees evenwaardig. Even-Waard-ig. Herenig en ontdek en voel de liefde van de man in jezelf. Hoe hij verlangt in vereniging te komen, In je eigen ZIJN, in je eigen hart

Wees in evenredigheid in rust en in kalmte, evenwaardig. Lieve vrouwen van het Licht. Hoe kan je jezelf evenwaardig voelen, als je je steeds pijnigt door de ondergeschikte te zijn. En de lieflijkheid en de vriendelijkheid voor iedereen te spelen, terwijl je binnenin je het anders voelt. Wees jezelf vanaf nu.

Ik Maria Magdalena Vrouwe van het Licht heb gesproken.
0 Comments
Tags :
sep 30 2016

De Oermoeder

"Ga In Vertrouwen Naar Je Eigen Licht"30 September 2016 / Rita Pulmans


Ik vroeg om raad aan Aartsengel Michael, Maria Magdalena en de Gouden Madonna (Oermoeder) vanwege een persoonlijke kwestie,

doch ik wil deze mooie boodschap jullie niet onthouden. In Licht en Liefde.

Rita

*****

Meer tekst volgt dmv de download van de volledige PDF van de channeling ..

hier
0 Comments
Tags :