okt 11 2016

De Grote Kristaldame van het Mater Matrix Kristal

Lemuriaanse Kristal Meditatie via het Mater Matrix Kristal11 Oktober 2016 / Rita Pulmans


Lieve Aardekinderen,

Ik ben de Grote Kristaldame van het Mater Matrix Kristal ~ "La Grande Dame du Crystal Matrice" ~ Ik groet jullie! Aloha!

Vrede zij met u geliefde aardekinderen. Ik vergezel jullie, aardekinderen, op jullie aanvraag in Mijn Heilige Kristalwezen tijdens jullie meditatie.

Wij, de Goddelijke KristalWezens, leven diep in Moeder Aarde, in de eterische sferen. Deze sferen zijn niet gezien of gekend door de "doorsnee burger". Ze zijn enkel gekend bij diegene die hun trillingen in en met de onze verbinden.

Wij, de Matrix Kristal wezens, vertegenwoordigen de kristallen velden en werelden. Wij zijn subtiel en zeer etherisch van vorm. Diegene die ons kunnen waarnemen trillen in onze helende energie. Ook diegene die ons niet waarnemen maar zich afstemmen op onze trilling ontvangen een krachtige heling. Intens en helend.

Geliefde wezens van de Goddelijk Aarde. Zie de Goddelijkheid in Haar, jullie Moeder Aarde. Voel de liefelijkheid van Haar Wezen. Zij heeft jullie zo lief! Heb haar ook lief, eer haar, vervuil haar niet langer met jullie wegwerpartikelen en wat dies meer..... Doe haar eer aan en herstel, herstel, herstel.

Ook jullie lichamen dienen in herstelling te gaan. Eet en drink gezond lieve kinderen, leef gezond, denk gezond, handel gezond, leef in en vanuit je goddelijke trilling. Zodat gezondheid je deel zal zijn.

Mediteer en leer, leer hoe en wat je beter kunt en hoe je het beter niet doet. Ga in bewustheid lieve kinderen, weet dat jullie kleine wereldje niet ophoudt bij jezelf.

Stel jullie tijdens de meditatie af op Mij, de Mater Matrix Moeder en op jullie liefelijke Moeder Aarde en op Haar Rode KristalHart. Verbind je in haar liefderijke Hart en Goddelijk Wezen, geliefde aardekinderen. Zij heeft jullie intens lief!

Peace and Love!

La Grande Dame du Crystal Matrice (De Grote Mater Matrix Kristal Dame.)

*****

Meer tekst volgt dmv de download van de volledige PDF van de channeling ..

hier
0 Comments
Tags :
okt 01 2016

Mooie healing boodschap van Maria Magdalena.

Woorden en healing ontvangen van

Maria Magdalena,

tijdens een bijeenkomst van vrouwen.Geliefde zusters van het Licht,

De pijn vanuit het verleden, wat jullie reeds hebben beleefd, vanuit de buik, dit leven of vorige levens, vanuit mishandelingen, vernederingen, verkrachtingen, geestelijk of lichamelijk, is velen onder jullie nog steeds nabij.

De vrouw is dikwijls in het verleden vernederd geweest. Nadat ik, Maria Magdalena, apostel Apostolaris, ben gedegradeerd vanuit de kerkvaders, is de vrouw meer en meer in de verdrukking geduwd.

Het is heel belangrijk lieve vrouwen van deze tijd, dat jullie terug in je kracht gaan staan.

Dat jullie terug in je midden gaan staan. Opdat jullie terug opeist; de vrouwelijke energie, de vrouwelijke kracht.

De Maria Magdalena oerKracht.

daarom geliefde kinderen, van Moeder Aarde, prachtige vrouwen, is het noodzakelijk dat jullie terug de oerkracht van Moeder Aarde, en de oerkracht en de hemelkracht van Isis in jullie opnemen. De Kracht van Isis via uw ruggegraat, (langs de kruinchacra) en de oerkracht van Moeder Aarde Via jullie onderste chacra's.

Want lieve kinderen, lieve mooie vrouwen, de onderste chacras zit vast bij velen onder jullie. Door vernederingen, doch vooral door het schaamtegevoel wat nog steeds velen onder jullie creëren, in je eigen buik. Heb je buik lief.

Dit is bet eerste gebod vannaf vandaag wat jullue gaan bewerkstelligen. Heb je vrouwelijke organen lief. Heb je genitaliën lief. Heb je buik lief. Zo gauw als jullie de, deze liefde in jezelf voelen, zal ze uitstalen in je cellen. Instralen in je cellen. Zullen je cellen die opnemen in liefde, want lieverds, wat ontbreekt het in je buik bij velen onder jullie? liefde! liefde voedt. liefde heelt. De liefde geneest.

Hou deze niet langer tegen, maar integreer liefde. Laat ze indringen Heb ze lief, en houdt ze vast, lieve vrouwenharten. Door jullie, jou eigen liefde, vanuit je hart, naar je vrouwzijn toe. Wees vrouw vanuit heelheid. Geliefde vrouwenharten, Neem contact met elkaar.

En laat alle bezwarende elementen naar Moeder Aarde stromen. Al wat jullie harten vermoeid, laat je hart chacras en je voet chacras de aarde indalen. Je Moeder Aarde kan het aan. Zij neemt het op.

Laat gaan, al je pijnen al je verontsrustingen, al je gedachten, en alles wat niet bij je hoort. Want jullie zijn heilige vrouwen. Handel in heelheid. Daarom zeg ik jullie Maria Magdalena, wees heel! Sta in je kracht!

Spreek uit:

"Ik sta nu in mijn Kracht" Ontvang de kracht van Moeder Aarde. Bedankt Moeder Aarde hiervoor. laat haar kracht opstijgen vanuit je voet chacras. Helemaal doorheen je voeten, je benen. Maak aandachtig contact met je vrouwelijke organen, ommarm ze , neem ze liefdevol vast in je gedachten, en in je hart.

En zeg nu:

"Ik ontvang nu, de helende oerkracht van Moeder Aarde, de oerkracht van Isis, de Maria Magdalena Energie". Neem op!

En voel hoe het tintelt en vibreert in jullie vrouwelijke organen. Heb ze lief, lieve vrouwen van het Licht. Deze vibratie is Licht, Licht, Licht. Dit is liefde, liefde, Liefde. Voel mijn liefde die ik jullie toestraal. Ik ken jullie angsten en pijnen meer dan wie ook, ik heb deze eeuwelang ondergaan. Deze zullen nu verdwijnen als sneeuw voor de zon, bij jou bewustwording. Want jullie zijn heel, heilig in je buik. Wees daarvan overtuigd vanuit je gedachten, vanuit je onderbewuste, en je hart vooral. Dat jullie buik heilig is, HEEL.

Zo gaat de genezing in vanaf nu. Voel hoe mijn licht en mijn liefde jullie vrouwelijke organen instralen. We richten nu onze handden boven ons hoofd, met de handpalmen naar boven.

Wij vragen Isis de Moedegodin om haar liefde, haar kracht, haar schoonheid, haar vrouwelijkheid, haar sexualiteit, ons in te laten dalen. Vanuit een grote vreugde en vanuit wijsheid en kennis, die we mogen in ons opnemen.

Wij danken Isis hiervoor, we brengen de wijsheid en de vreugde vannuit onze kruinchacra als een engelenvleugel in ons neer. Het daalt neer in ons hart.

De Moeder Aarde energie, de Maria Magdalena kracht komt opgestegen vanuit onze voeten vanuit ons vrouwelijk zijn. En deze twee nemen elkaar vast in vreugde in ons hart. Ze zijn terug verenigd in liefde in jezelf. Lieve vrouwen van het Licht voel haar, deze Kracht, s'morgens voor je opstaat.

Deze 2 vreugden die EEN zijn. Dit is de vrouwelijke heelheid. Dit is Macht vannuit schoonheid en liefde, dit is Kracht in jezelf. Plaats jezelf steeds niet lager dan de man. Maar wees evenwaardig. Even-Waard-ig. Herenig en ontdek en voel de liefde van de man in jezelf. Hoe hij verlangt in vereniging te komen, In je eigen ZIJN, in je eigen hart

Wees in evenredigheid in rust en in kalmte, evenwaardig. Lieve vrouwen van het Licht. Hoe kan je jezelf evenwaardig voelen, als je je steeds pijnigt door de ondergeschikte te zijn. En de lieflijkheid en de vriendelijkheid voor iedereen te spelen, terwijl je binnenin je het anders voelt. Wees jezelf vanaf nu.

Ik Maria Magdalena Vrouwe van het Licht heb gesproken.
0 Comments
Tags :
sep 30 2016

De Oermoeder

"Ga In Vertrouwen Naar Je Eigen Licht"30 September 2016 / Rita Pulmans


Ik vroeg om raad aan Aartsengel Michael, Maria Magdalena en de Gouden Madonna (Oermoeder) vanwege een persoonlijke kwestie,

doch ik wil deze mooie boodschap jullie niet onthouden. In Licht en Liefde.

Rita

*****

Meer tekst volgt dmv de download van de volledige PDF van de channeling ..

hier
0 Comments
Tags :
aug 10 2016


Meditatie Mater Matrix Kristal

Ingesproken door Kees PostYoutube Link hier

of klikken op https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Fg3IqCWJpJI

0 Comments
aug 08 2016

Boodsschap van het Moeder Kristal Mater Matrix8 Augustus 2016


Boodschap van het Moeder Kristal, Het Maria of Mater Matrix Kristal.

Ik ben ontwaakt. Dit ben ik reeds sinds enkele jaren, sinds jij geliefde mij herkend hebt. Mijn Mater Kristal, het grote Moeder Kristal, dat nu geactiveerd is, mede dank zij jullie geliefden, is doorstraald met Mijn Moederlijke Zegen.
(Het enorm grote kristal is gelegen te Nebias, departement Aude).

Ik ben er voor jullie met mijn helende krachtige energie die onuitputtelijk is vanwege de Bron waar ze uit voort komt.
Het is de Hoogste Bron die jullie je maar kunnen bedenken, die in mijn hart doorstroomt en vanuit mijn hart naar jullie stroomt.

Mijn grote Kristalhart zal jullie doorstralen, doorkloppen, doorvloeien, in een enorme prachtige Krachtige Kristal Energie.
In een vibratie die jullie niet eerder kenden. Deze vibraties zijn triggers voor jullie, om door te gaan met jullie prachtige werk, dat jullie "verlichten." Verrichten en verlichten hier op Aarde, geliefde mensenkinderen van het Licht.

Herken en voel Mijn KristalLicht. Mijn KristalLiefde die miljoenen jaren heeft "geslapen", slapende was gebracht.
Door welke omstandigheden ook. Ik ben nu ontwaakt, ik ben nu gevende mijn ontwaakte en verzamelde krachten. Ik schenk je Mijn LiefdesKracht.
Deze Liefde zal nu in grote mate doorstralen. Alles doorlichten, vernieuwende energie schenkend. Ik ben "Mater Matrix".

En vertegenwoordig de godinnenkracht. Ik ben de Maria, ofwel de Moeder Matrix, die nu de godin in ieder van jullie allen verwelkomt. Open je harten, lieverds, doorheen mijn Kristallen Licht, naar je eigen godinnenkracht. Ontdek jullie afkomstlijn.
En verbind je met/in mijn Lijn, de KristalLijn, mijn kristallen lijn van Liefde en Licht. Dit is een heugelijke dag geliefden en deze dag zal niet weergegeven worden in de "notulen" of in de geschiedenisboeken.
Doch deze is zo belangrijk dat ze een ommekeer geeft op wereldvlak. Ze geeft een ommekeer op alle vlakken die jullie je maar kunnen bedenken.

Mijn Licht, mijn Stralen, mijn Kracht, mijn Liefde, zullen zo heftig zijn dat alle onrust, alles wat niet bij het Licht hoort, verdreven zal worden.
Lieve kinderen verheugt u Halleluja, op deze tijd die Nu is geboren. Ik ben geboren, jullie zijn herboren, alles zal herboren ZIJN. Het is nu tijd voor vernieuwing, geen uitstel of afstel meer.
Maar alles terug in evenwicht brengend, vanuit jullie goddelijke natuur.

Ik ben er om jullie hier aan te herinneren. Verbind je met mijn energie. Geliefden, Moeder Aarde is herboren en heeft haar kracht teruggevonden doorheen alles wat jullie Lichtwerkers reeds hebben neergezet.
Dit is een heugelijke dag! Dit zijn heugelijke tijden.

Alleluja, Alleluja, Alleluja.

Verheug je verder en neem dagelijks contact met mij op.
Het Mater Matrix Kristal, gelegen op het heilige domein aan de voet van de Pyreneeën.
Ik BEN in verbondenheid met alle Kristallen in/op Moeder Aarde.
Ik ben het Kristal, het grote Moeder Kristal. Mater Matrix.


Meer tekst volgt dmv de download van de volledige PDF van de channeling ..
-> hier <-

0 Comments